La BibliotecaNORMES D'ÚS DE LA BIBLIOTECA DELS LLIBRES MÀGICS
 
 • A la biblioteca es treballarà amb ordre i respecte als altres.
 • A la biblioteca cal fer silenci. Quan calgui parlar, fer-ho en veu baixa.
 • Es llegirà mentalment. Si cal llegir en veu alta o treballar en petits grups, es mantindrà un volum baix de veu.
 • Cal respectar l'espai, el mobiliari i els llibres de la nostra biblioteca.
 • La biblioteca s'ha de mantenir neta i ben endreçada.
 • Es important respectar l'ordenació dels llibres en els prestatges.

 1. Tot l'alumnat té dret al servei de préstec.
 2. El servei de préstec serà gestionat per la persona responsable de la biblioteca, DIMARTS I DIJOUS d'11 a 11.30 h pels grups de Primària i a part cada grup podrà gaudir del servei de préstec amb els seu tutor dins de l'horari assignat per cursos.
 3. Caldrà retornar els documents en el dia establert.
 4. Cada alumne/a ha de recordar la data de retorn del préstec per tornar els documents a l'hora. Aquesta data s'escriurà en el punt de llibre que es lliurarà a cada alumnes al fer el préstec.
 5. El préstec de documents serà de dues setmanes, prorrogables una setmana més.
 6. Cada usuari/ària podrà sol·licitar en préstec d'un document
 7. Si encara no s'ha acabat de llegir o veure el document, s'avisarà al mestre responsable de la biblioteca per tal de demanar una pròrroga . Llavors s'apuntarà la nova data a la fitxa de control de préstec, on porta el registre dels llibres que va prestant a l'alumnat.
 8. Estan exclosos de préstec les enciclopèdies, diccionaris, atles i altres documents de referència, així com les revistes.
 9. L'alumnat ha de tenir cura dels documents prestats per evitar pèrdues i deterioraments. Caldrà advertir al mestre responsable de la biblioteca de qualsevol desperfecte que s'observi en el llibre, tant quan es rep en préstec com quan es retorna. Millor no intentar arreglar-ho pel vostre compte. A la biblioteca ja hi ha un servei: ” Hospital de llibres ”.
 10. Tal com estableix la normativa de la biblioteca escolar, si un alumne/a perd o deteriora greument un llibre o document prestat, caldrà restituir-lo amb un nou exemplar. En cas de no trobar-lo, caldrà comprar-ne un altre que proposi la biblioteca, que pot ser de la mateixa temàtica o col·lecció.
 11. Els llibres d'imaginació estan ordenats per nivells, marcats amb un teixell de diferent color:
BLAU GRAN : Ed. Infantil ( I ) IMATGES I PER ALS QUI APRENEN A LLEGIR
BLAU : Cicle Inicial ( I1 ) PER ALS QUI COMENCEN A LLEGIR
VERMELL : Cicle Mitjà ( I2 ) PER ALS QUI JA LLEGEIXEN BÉ
VERD : Cicle Superior ( I3 ) PER ALS QUI LLEGEIXEN MOLT BÉ
GROCS: Novel·la Juvenil (JN) PER A MAJORS DE 12 ANYS O ELS QUE LLEGEIXEN MOLT I MOLT BÉ
 1. Hi ha un prestatge especial dedicat als CÒMICS, al TEATRE i la POESIA i també es poden emportar en préstec.
 2. Podeu consultar el mural de CLASSIFICACIÓ si dubteu.
 3. El catàleg de la Biblioteca dels Llibres Màgics està informatitzat i es pot consultar lliurement (a través de l'Epergam)
 4. Els llibres de coneixements encara no estan catalogats, però quan els tinguem estaran ordenats per seccions numerades segons la CDU : ( 0: Obres generals,... 5: Ciències, 8: Literatura, 9: Geografia, Història, ...).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada